Tuesday, September 27, 2016

KEJAYAAN MILIK BERSAMA

RAHSIA BAGAIMANA UNTUK MEMPEROLEHI 100 MARKAH BAGI SETIAP SUBJEK DALAM UJIAN SETERUSNYA MENDAPAT STRAIGHT A DI DALAM PEPERIKSAAN.

Buku ini mengandungi modul yang In sya Allah bermanfaat dalam membantu pelajar yang tidak berkesempatan mendapat kelas tambahan, tuisyen, serta tutor yang perlu dibiayai tetapi ANDA MAHU MENDAPAT markah yang baik dalam setiap ujian dan peperiksaan. Seperti yang saya faham melalui pengalaman dan interaksi bersemuka dengan ramai pelajar daripada pelbagai kumpulan umur. Saya mendapati pelajar dengan tahap kecerdasan hampir sama namun menghasilkan pelbagai keputusan yang berbeza. Seorang tanpa mengira status ekonomi mampu berjaya jika sanggup melakukan transformasi ke arah yang lebih baik. Ini membawa saya kepada kesimpulan bahawa genius atau kecerdikan tidak prerogatif. Kebanyakan pelajar seizinnya boleh menjadi genius dan mampu memperolehi markah yang tinggi dengan mengikuti perkara-perkara asas yang mudah dalam kehidupan sebagai pelajar.


Ia bukan sahaja kecemerlangan pelajar yang membawa keputusan yang baik tetapi juga ianya berkisar pada kerja-kerja baik dalaman dan luaran yang sesungguhnya amat mempengaruhi keputusan adalah tidak boleh dinafikan. Lima faktor yang bermula daripada ibu bapa, guru, sekolah, rakan-rakan dan persekitaran sebenarnya memberi kesan skor pelajar. Meskipun kelima-lima faktor itu mempunyai pengaruh yang besar kepada pelajar tetapi perubahan pelajar itu sendiri dan pertalian yang kukuh perlu dijalin kerana tanpa bantuan daripada lima bersekali makanya tiada pelajar boleh membuat skor peratusan yang lebih tinggi. Untuk membuat ia mudah difahami,anda perlu mensasarkan target 100% dan keupayaannya seorang pelajar yang boleh melangkaui markah 90% yakni mencapai A kerana kelima-lima elemen sebenarnya berperanan secara individu menyumbang untuk anda mendapat nilaian ini.

Tuesday, September 13, 2016

RAHSIA MENDAPAT STRAIGHT A DI DALAM PEPERIKSAAN


RAHSIA BAGAIMANA UNTUK MEMPEROLEHI 100 MARKAH BAGI SETIAP SUBJEK DALAM UJIAN SETERUSNYA MENDAPAT STRAIGHT A DI DALAM PEPERIKSAAN.
Kehebatan ANDA di dalam menuntut ilmu dapat dilihat dengan pencapaian keputusan bagi setiap ujian dan peperiksaan.. Jika diusuli, ANDA sering mendapat straight A di dalam peperiksaan, apakah yang menjadikan ANDA hebat? Inilah yang kelihatan terjadi kepada diri ANDA.

Sebut sahaja dimana-mana universiti di Malaysia dan nusantara ini, kedapatan ANDA akan menjadi sebutan pensyarah.

ANDA tekun dalam mentelaah dan sasaran untuk mendapat straight A hanya muncul kepada keputusan. Ini adalah kerana apa yang diusahakan seupaya mungkin ialah untuk mendapat 100% markah.

Dengan jadual hidup yang teratur dan ANDA sememangnya terdidik untuk menghormati guru dan menepati masa. Mungkin hari ini orang akan beranggapan ANDA skema tetapi keberadaan ANDA adalah untuk menaikkan nama sekolah dengan menjadi wakil di bidang kokurikulum.

Dan supaya ANDA yang lain tidak leka, dan terus mewarisi tradisi ilmu; suka saya ingatkan sekali lagi perkara-perkara berikut:-

1. Jadikan suatu cogankata yang bertulis “Saya ingin mencapai 100% markah dalam setiap peperiksaan".

2. Bayangkan betapa gembiranya ibubapa bila anda mencapai kejayaan straight A, anda melompat kegembiraan, mengucap tahniah sesama rakan anda, dan anda dapat masuk ke sekolah terbaik idaman anda, natijahnya anda dapat menjejaki menara gading; Universiti dan menerima segulung Ijazah.

3. Segera bertindak dan sentiasa membuat ulangkaji secara sistematik dan bersungguh-sungguh sehingga 10 kali lebih daripada orang lain.

4. Kebolehan memperbaiki kelemahan diri melalui analisa kekuatan dan kelemahan subjek serta topik yang berkenaan berdasarkan keputusan yang diperolehi serta bertindak melakukan penambahbaikan. Markah adalah pengukur keupayaan. Faham adalah resepi kejayaan.

5. Bagi subjek yang keputusan belum memuaskan, pelajar perlu memberi lebih tumpuan pada subjek berkenaan tanpa mengurangi tumpuan subjek yang dan menukar sedikit pendekatan anda.

6. ANDA mempunyai peribadi luhur dan sentiasa menjaga hubungan baik dengan semua guru, sentiasa mencari jawapan dan kefahaman pada soalan-soalan yang dirasakan kurang jelas untuk menjawabnya dengan merujuk pada nota-nota dan bertanya kepada guru.

7. ANDA sering menjadi guru muda di dalam kelas dan tempat rujuk rakan sebaya dan mereka juga pendorong kepada rakan-rakan mereka untuk turut berjaya.

Semoga panduan ini dapat membantu ANDA menjadikan impian suatu kenyataan iaitu kejayaan ANDA bersama.